kawałek

kawałek {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. kawałekłka {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieduża część jakiejś całości; także mały odcinek (również w odniesieniu do przestrzeni i czasu); fragment, urywek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kawałek jabłka, sera, bułki. Kawałek utworu. Kawałek lasu. Kroić mięso na kawałki. Rozbić talerz na drobne kawałki. Ciąć płótno na kawałki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'drobny utwór muzyczny, szczególnie muzyki rozrywkowej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Modny kawałek. Kawałki rockowe, symfoniczne. Zagrać, puścić jakiś kawałek. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'sztuka pranej lub prasowanej bielizny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyprać parę kawałków. Wygotować białe kawałki. Wyprasować ostatni kawałek. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dawniej: kwota tysiąca złotych; patyk': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zarabiał sto kawałków miesięcznie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'żartobliwie: jakikolwiek, choć jeden przedmiot danego rodzaju': {{/stl_7}}{{stl_10}}Czy jest tu kawałek szklanki? Poszukajże jakiegoś kawałka klucza, to odkręcimy te śruby.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być w jednym kawałku; ciężki [twardy i in.] kawałek chleba; dzielić się – podzielić się {{/stl_10}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ostatnim kawałkiem chleba [ostatnim kęsem]; głodne kawałki; lekki kawałek chleba {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • kawałek — m III, D. kawałekłka, N. kawałekłkiem; lm M. kawałekłki 1. «niewielka część jakiejś całości; odcinek, fragment, urywek czegoś» Kawałek chleba, mydła, papieru, tortu. Nauczyć się kawałek wiersza. Przepisać kawałek tekstu. Brać kawałek czegoś, dać… …   Słownik języka polskiego

  • kawałek — Ciężki kawałek chleba zob. chleb 2. Dać się porąbać, posiekać w kawałki za kogoś, za coś zob. dać 11. Urwać kawałek czasu zob. urwać 1 …   Słownik frazeologiczny

  • kawałek — 1) Piosenka lub krótki utwór muzyczny Eng. A song or other short piece of music 2) A short distance 3) Tysiąc, zwłaszcza banknot tysiąc złotowy Eng. Thousand, especially a thousand zloty bill …   Słownik Polskiego slangu

  • kawałek drogi — {{/stl 13}}{{stl 7}} niedokładnie określona, duża lub mała odległość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stąd do Białego Dunajca jeszcze kawałek drogi – około godziny. Proszę pana, gdzie tu jest kościół? – A, kawałek drogi, tu za zakrętem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kawałek chleba — {{/stl 13}}{{stl 7}} pieniądze przeznaczone na utrzymanie; środki do życia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pracować na kawałek chleba. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Peter Kawalek — is a Professor at the Manchester Business School, [ [http://www.manchester.ac.uk/research/mbs/peter.kawalek/ Dr Peter Kawalek, research profile personal details (The University of Manchester) ] ] University of Manchester where he is also the… …   Wikipedia

  • ciężki [twardy i in.] kawałek chleba — {{/stl 13}}{{stl 7}} sposób zarabiania na życie wymagający dużego wysiłku; ciężka, znojna praca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udało mu się znaleźć zajęcie, ale był to twardy kawałek chleba. Praca rolnika to ciężki kawałek chleba. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lekki kawałek chleba — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co lekki chleb w zn. 1.: Znaleźć lekki kawałek chleba. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciężki kawałek chleba — Źle płatna, lecz bardzo ciężka praca Eng. Not very remunerative but very hard work …   Słownik Polskiego slangu

  • Osiedle Dojlidy, Białystok — Osiedle Dojlidy Area Population Population density …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.